Sažetak projekta

IMAGINE (Inovativni modeli i laboratorijski testirana rješenja za sljedeću generaciju distribucijskih mreža) je projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i u partnerstvu je u istraživanju s HEP ODS d.o.o.. Početak IMAGINE projekta je 1.10.2019. godine, a trajanje projekta je 36 mjeseci.

Strategije i vizije energetske tranzicije naglašavaju važnost krajnjeg korisnika; očekuje se da će fleksibilnost na distribucijskoj razini postati ključni aspekt pogona elektroenergetskog sustava. Posljednji energetski paket „Čista energija za sve Europljane“ naglašava njihovu ulogu, ravnopravno sudjelovanje na tržištima električne energije i vrijednost fleksibilnosti u tranziciji prema niskougljičnim energetskim sustavima.
Trenutno su krajnji korisnici pasivni. I u slučaju kad imaju instalirane mikro proizvodne jedinice odlučuju se na pasivne sustave poticaja poput feed-in tarifa i ne razmatraju mogućnosti promjene proizvodnje/potrošnje kao odgovor na cjenovne signale. Ovakav rad posljedično znači da operator distribucijskog sustava (pre)dimenzionira mrežu kako bi se mogao ispuniti zahtjeve kvalitete opskrbe krajnjih kupaca i u ekstremnim scenarijima. Uz integraciju OIE kod krajnjih kupaca, pojavljuju se i nove tehnologije, poput elektrifikacije grijanja i električnih vozila, koje kreiraju nove izazove za operatora distribucijskog sustava (ODS) kako bi održao kvalitetu i sigurnost opskrbe. Ovo je posebno vidljivo tijekom ekstremnih događaja, kad pasivno ponašanje može do krajnjih granica napregnuti tehničke sposobnosti sustava.

Izazovi s kojima se ODS suočava nisu samo povećanje osmotrivosti niskonaponske mreže, nego i kreiranje usluga kojima bi potaknuo fleksibilno ponašanje s ciljem zadržavanja pogona unutar tehničkih ograničenja. Ukoliko je postojanje daljinski dohvatljivih podataka s pametnih uređaja u mreži prvi korak, tada je izrada naprednih alata koji su u mogućnosti analizirati te podatke i asistirati u donošenju optimalnih odluka pri vođenju ključni aspekt transformacije distribucijskih mreža u napredne elektroenergetske mreže.
U skladu s gore navedenim, IMAGINE projekt ima cilj dati odgovore na ključna pitanja i kreirati rješenja za sljedeće izazove: i) modeliranje tipičnih distribucijskih mreža u Hrvatskoj, obuhvaćajući više naponskih razina, kao i razvoj optimizacijskih algoritama kojima bi se definirala fleksibilnost koji bi sam operator sustava mogao pružati optimalno upravljajući komponentama svog sustava ii) razviti modele koji će omogućiti definiranje vrijednosti usluga fleksibilnosti za ODS; iii) razviti modele koji će definirati sposobnost i vrijednost usluge za ODS prelaska dijela mreže u otočni pogon (povećanje otpornosti); iv) nadograditi SmartGrid laboratorij i testirati razvijene modele; v) prenijeti znanje na osoblje ODS-a i stvoriti osnovu za razvoj edukacijskog centra u vođenju naprednih mreža.
 

Naziv projekta Inovativni modeli i laboratorijski testirana rješenja za sljedeću generaciju distribucijskih mreža
Akronim projekta IMAGINE
Voditelj projekta Izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder
Početak 1.10.2019.
Trajanje 36 mjeseci
Budžet 2,173,700 HRK
Izvor financiranja HRZZ uz sufinanciranje partnerske ustanove (HEP - ODS)

Hrvatska zaklada za znanost

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.