Na konferncijama 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) 2022 7th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech) koje su održane u Opatiji (23.-27.5.2022.) i Splitu/Braču (5.-8.7.2022.) prezentirani su članci: Voltage-based Machine Learning Algorithm for Distribution of End-users Consumption Among the PhasesMachine learning-based forecast of secondary distribution network losses calculated from the smart meters data i Laboratory Setup for Stability and Optimization Studies of Hybrid Microgrids. Rezultati prikazani u člancima ostvareni su tijekom istraživanja provedenog u sklopu projekta IMAGINE. U izradi članak sudjelovali su doktorand Tomislav Antić, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder, kao i suradnici na projektu doc. dr. sc. Mateo Besu i prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić.

 

Osim prezentacije radova, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder održao je predavanje Primjenjivost tehnika strojnog učenja u naprednim​ distribucijskim mrežama​. Profesor Capuder je prezentirao osnove korištenja algoritama strojnog učenja u planiranju i vođenju distribucijskih mreža, kao i napredak ostvaren u sklopu projekta IMAGINE u istom području.

Autor: Tomislav Antić
Popis obavijesti