Doktorand Tomislav Antić i voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder objavili su članak Utilization of physical devices for the improvement of power quality indicators during the COVID-19 pandemic and uncoordinated integration of low carbon units u časopisu Sustainable Energy, Grids and Networks (IF: 5.405). U članku je analiziran utjecaj pandemije koronavirusa na pokazatelje kvalitete električne energije i mrežne gubitke te je ispitana efikasnot fizičkih uređaja u smanjenju tehničkih problema u distribucijskim mrežama.

Tomislav Antić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder također su sudjelovali u izradi članka A systematic review of machine learning applications in the operation of smart distribution systems, objavljenom u časopisu Energy Reports (IF: 4.937). Članak daje pregled metoda strojnog učenja u vođenju naprednih distribucijskih mreža te daje preporuke i smjernice za daljnje istraživanje.

Oba rada rezultat su istraživanja provedenog u sklopu projekta IMAGINE. Čestitamo na objavama!

Autor: Tomislav Antić
Popis obavijesti