SG Lab

Napredni laboratorij elektroenergetskih sustava (Smart Grid Laboratory, SGLab) ujedinjuje istraživače sa Zavoda za visoki napon i energetiku. Domena laboratorija su znanstvena istraživanja i stručni rad, kao i edukacija u području naprednih elektroenergetskih sustava. Aktivnosti SGLab-a primarno su usmjerene na istraživanje utjecaja obnovljivih izvora energije i distribuirane proizvodnje na elektroenergetski sustav s povećanim zahtjevima fleksibilnosti nastalih zbog povećanja udjela naprednih tehnologija kao što su: spremnici energije, električna vozila i njihove stanice za punjenje, sinkronizirane mjerne jedinice , agregacija upravljanja potrošnjom, strukturiranje mikro-mreža, višeenergijski sustavi itd. Umrežavanje i kontrola velikog broja različitih uređaja postiže se primjenom ICT rješenja. SGLab ima dugogodišnju suradnju s industrijom na primijenjenim istraživanjima u području naprednih elektroenergetskih sustava