Fotonaponska elektrana

Fotonaponska elektrana na krovu SGLab-a

1. Trinasolar TSM-PE05H

280 Wp multikristalni fotonaponski paneli sa 120 ćelija. Moduli su certificirani prema normama IEC 61215 i IEC 61730 i imaju sljedeće karakteristike:

Vrsta modula

Trinasolar TSM-PE05H

Vrsta ćelija

Poly-Crystalline, 156.75mm x 78.375mm

Broj ćelija

120

Maksimalna snaga PMPP

280 W

Napon praznog hoda Uoc

38.7 V

Struja kratkog spoja Isc

9.4 A

Napon pri maksimalnoj snazi UMPP

31.3 V

Struja pri maksimalnoj snazi IMPP

8.95 A

Efikasnost panela η

16.9 %

Dimenzije modula

1675 mm x 992 mm x 35 mm

STC

1000 W/m2, 25 0C, AM 1.5

Korištena su ukupno 42 modula ukupne nazivne snage 11,76 kWp. Fotonaponski moduli serijski su povezani. Dvadeset i jedan modul spojen u seriju čini jedan niz.

FN elektrana povezana je na mrežu putem pretvarača sa slijedećim tehničkim specifikacijama:

 

Tip izmjenjivača

SMA Sunny Tripower 10000TL-20

Maksimalna ulazna DC snaga

13500 Wp

Maksimalni ulazni DC napon

1000 V

Raspon ulaznog DC napona

370-800 V

Maksimalna izlazna AC snaga

10000 W

Nazivni izlazni AC napon

223/400 V

Nazivna izlazna AC frekvencija

50 Hz

Maksimalna izlazna AC struja

14.5 A

Maksimalna izlazna AC struja kratkog spoja

50 A

 2. Solvis SV36-150E

150 Wp standardni monokristalni FN panel s 36 ćelija. Moduli su certificirani prema normama IEC 61215 i IEC 61730 i imaju sljedeće karakteristike:

Vrsta modula

Trinasolar TSM-PE05H

Vrsta ćelija

Mono-Crystalline, 156 mm x 156 mm

Broj ćelija

 

36Maksimalna snaga PMPP

150 W

Napon praznog hoda Uoc

22.6 V

Struja kratkog spoja Isc

8.65 A

Napon pri maksimalnoj snazi UMPP

18.6 V

Struja pri maksimalnoj snazi IMPP

8.95 A

Efikasnost panela η

16.9 %

Dimenzije modula

1030 mm x 998 mm x 35 mm

STC

1000 W/m2, 25 0C, AM 1.5

 

Koristi se ukupno 20 modula ukupne nazivne snage 3 kWp. Fotonaponski moduli serijski su povezani. Deset modula spojenih u nizu čine jedan niz.

FN elektrana povezana je na mrežu putem pretvarača sa slijedećim tehničkim specifikacijama:

Tip izmjenjivača

SMA Sunny Tripower 10000TL-20

Maksimalna ulazna DC snaga

13500 Wp

Maksimalni ulazni DC napon

550 V

Raspon ulaznog DC napona

125-440 V

Maksimalna izlazna AC snaga

4000 W

Nazivni izlazni AC napon

220-240 V

Nazivna izlazna AC frekvencija

50 Hz

Maksimalna izlazna AC struja

22 A

Maksimalna izlazna AC struja kratkog spoja

50 A