Hidroelektrana

Karakteristike 

Sn 20 kVA
Un 380 V
Nazivni faktor snage 0.5
Nazivna brzina 1000 okr/min
Sinkrona reaktancija 0.8 p.u.
Tranzijentna reaktancija 0.093 p.u.
Subtranzijentna reaktancija 0.093 p.u.
Reaktancija negativne sekvence 0.13 p.u.
Reaktancija nulte skvence 0.04 p.u.

 

  • Peltonova turbina s nominalnim protokom od 27 litara / s
  • Bazen sa 7000 litara vode ispod laboratorija

Različite razine proizvodnje sinkornih generatora, ovisno o veličini opterećenja, mogu se promatrati pomoću PROZA NET SCADA sustava koji je razvio Končar KET, Hrvatska. 

Sustav upravljanje i zaštite hidroelektrane

Turbina i generator hidroelektrane