Termoelektrana

Karakteristike

Sn 15 kVA
Un 380 V
Nazivni faktor snage 0.86
Nazivna brzina 1000 okr/min
Sinkrona reaktancija 0.363 p.u.
Tranzijentna reaktancija 0.27 p.u.
Subtranzijentna reaktancija 0.042 p.u.

Oprema:

  • motor predstavlja turbinu
  • generator
  • sabirnice generatora
  • prekidači generatora
  • isključivanje napajanja
  • strujni i naponski mjerni transformatoi
  • zaštitni releji
  • sustav kontrole elektrane
  • mrežni sinkronoskop

Generator je sposoban sinkronizirati se na elektroenergetsku mrežu kroz nekoliko prijenosnih vodova različitih impedancija spojenih serijski ili paralelno.

Mjerna oprema može uhvatiti dinamiku genreratora i kut opterećenja generatora nakon uklapanja i brzoh isklapanja prijenosnog voda ili različitih opterećenja.