Obavijesti

Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder je u ponedjeljak 03.10.2022. godine na završnoj radionici projekta gENESIS, koju je organizirao Luxembourg Institute of Technology (LIST), predstavio rezultate istraživanja ostvarene u sklopu projekta IMAGINE. Profesor Capuder je prezentaciju održao pred suradnicima iz istraživačkih institucija i industrije te je nakon toga razmijenio iskustva o potencijalnim izazovima s kojima se njegov tim susreo tijekom provedbe projekta.

Autor: Tomislav Antić

U petak, 30.09.2022. godine održana je završna tehnička radionica projekta IMAGINE na kojoj su voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder i članovi tima prezentirali rezultate projekta partnerima iz HEP ODS-a. 

Nakon uvodnog predavanja profesora Capuder, uslijedile su prezentacije:

Nakon održanih prezentacija i prikaza rezultata ostvarenih istraživanjem u sklopu projekta, odžan je pokazni dio, u kojem je partnerima iz HEP ODS-a održana prezentacija Smart Grid laboratoraija, čije je opremanje djelomično financirano od strane projekta IMAGINE.

Autor: Tomislav Antić

Doktorand Tomislav Antić i voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder objavili su članak Utilization of physical devices for the improvement of power quality indicators during the COVID-19 pandemic and uncoordinated integration of low carbon units u časopisu Sustainable Energy, Grids and Networks (IF: 5.405). U članku je analiziran utjecaj pandemije koronavirusa na pokazatelje kvalitete električne energije i mrežne gubitke te je ispitana efikasnot fizičkih uređaja u smanjenju tehničkih problema u distribucijskim mrežama.

Tomislav Antić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder također su sudjelovali u izradi članka A systematic review of machine learning applications in the operation of smart distribution systems, objavljenom u časopisu Energy Reports (IF: 4.937). Članak daje pregled metoda strojnog učenja u vođenju naprednih distribucijskih mreža te daje preporuke i smjernice za daljnje istraživanje.

Oba rada rezultat su istraživanja provedenog u sklopu projekta IMAGINE. Čestitamo na objavama!

Autor: Tomislav Antić

Doktorand Tomislav Antić je 26.09.2022. godine uspješno obranio javni razgovor o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorske disertacije s predloženim naslovom Modelling of advanced technical power quality analyses in planning and operation of distribution networks. Prikazani rezultati i predloženi znastveni doprinos ostvareni su tijekom istraživanja u sklopu projekta IMAGINE. Čestitamo na uspješno odrađenom javnom razgovoru!

 

Autor: Tomislav Antić

Na konferncijama 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) 2022 7th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech) koje su održane u Opatiji (23.-27.5.2022.) i Splitu/Braču (5.-8.7.2022.) prezentirani su članci: Voltage-based Machine Learning Algorithm for Distribution of End-users Consumption Among the PhasesMachine learning-based forecast of secondary distribution network losses calculated from the smart meters data i Laboratory Setup for Stability and Optimization Studies of Hybrid Microgrids. Rezultati prikazani u člancima ostvareni su tijekom istraživanja provedenog u sklopu projekta IMAGINE. U izradi članak sudjelovali su doktorand Tomislav Antić, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder, kao i suradnici na projektu doc. dr. sc. Mateo Besu i prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić.

 

Osim prezentacije radova, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder održao je predavanje Primjenjivost tehnika strojnog učenja u naprednim​ distribucijskim mrežama​. Profesor Capuder je prezentirao osnove korištenja algoritama strojnog učenja u planiranju i vođenju distribucijskih mreža, kao i napredak ostvaren u sklopu projekta IMAGINE u istom području.

Autor: Tomislav Antić

U sklopu projekta IMAGINE, kao rezultat suradnje između HEP ODS-a i FER-a, član tima Martin Bolfek (HEP ODS) je s voditeljem projekta izv. prof. dr. sc. Tomislavom Capuderom objavio članak A practical approach to flexibility provision assessment in an unobservable distribution network u časopisu Electri Power Systems Research (IF: 3.818). 

Autori članka determinisitčkim, optimizacijskim pristupom određuju raspon fleksibilnosti u čvorištima distribucijske mrežae niske osmotrivosti i s limitarnim brojem mjerenja. Predložena metoda rješava probleme u kojima postoje različiti pružatelji uslugua fleksibilnosti te na pravedan način osigurava agregiranje fleksibilnosti pružene od strane različitih pružatelja usluge. 

Čestitamo autorima na objavi i veselimo se budućoj suradnji!

Autor: Tomislav Antić

Doktorand Matija Kostelac sudjelovao je na konferenciji 5th South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Enivornment Systems (SDEWES 2022) održanoj u gradu Vlorë, Albanija, 22-26.5.2022. Matija je prezentirao članak Optimizing Battery Storage System for N-k Security Supply of Critical MV Distribution Network Connected End-Users: Case Study of Zagreb koji je napisao u suradnji s voditeljem projekta izv.prof.dr.sc. Tomislavom Capuderom i partnerima iz HEP ODS-a.

Doktorand Tomislav Antić i članica tima dr.sc. Mirna Gržanić sudjelovali su od 29.5. do 1.6.2022. na konferenciji 20th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP 2022) koja je održana u talijanskom gradu Napulju. Tomislav je prezentirao članak Analysis of power quality concerning COVID-19-related anomalies and integration of distributed energy resources koji je napisao zajedno s voditeljem tima izv.prof.dr.sc. Tomislavom Capuderom.

Članci i prezentacije oba doktoranda rezultat su istraživanja provedenog u sklopu projekta IMAGINE.

Autor: Tomislav Antić

Doktorand Matija Kostelac i voditelj tima izv.prof.dr.sc. Tomislav Capuder objavili su članak Planning and Operational Aspects of Individual and Clustered Multi-Energy Microgrid Options u časopisu Energies (IF: 3.004). 

Doktorand Tomislav Antić i voditelj tima izv.prof.dr.sc. Tomislav Capuder objavili su članak Modeling and open source implementation of balanced and unbalanced harmonic analysis in radial distribution networks u časopisu Electric Power System Research (IF: 3.414).

Rad obojice doktoranada financiran je od strane projekta IMAGINE.

Čestitamo članovima tima na objavi.

Autor: Tomislav Antić

Članica tima Mirna Gržanić je u petak 04.02.2022. godine uspješno obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Innovative models of flexible final customers in operation of smart distributed energy systems. Mirna je doktorirala po skandinavskom modelu s najvišom mogućom ocjenom summa cum laude. Doktorska disertacija je izrađena pod mentorstvom voditelja projekta, izv. prof. dr. sc. Tomislava Capudera. Čestitamo Mirni na uspješnoj obrani, kao i mentoru na uspješnom vođenju prilikom doktorskog studija.

Autor: Tomislav Antić

Članovi tima Matija Kostelac i Mirna Gržanić objavili su članke u časopisima Renewable and Sustainable Energy Reviews (IF: 14.982) Applied Energy (IF: 9.746). Oba časopisa spadaju među najbolje i najcjenjenije časopise u područuje energetike. Mirna je objavila članak Prosumers as active market participants: A systematic review of evolution of opportunities, models and challenges, a Matija Uncertainty modelling of an industry facility as a multi-energy demand response provider. U izradi oba članka sudjelovao je i voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder.

Čestitke na objavi!

Autor: Tomislav Antić

Članovi tima Tomislav Antić i Mirna Gržanić sudjelovali su na konferenciji 13th International Conference on Applied Energy (ICAE 2021) koja je održana u virtualnom obliku od 29.11-06.12.2021. Na konferenciji su prezentirali članke GIS visualization of COVID-19 impact on PQ indicators in distribution networks: A case study of Croatia i Collaboration Models Between Distribution System Operators and Flexible Prosumers koje su napisali s voditeljem projekta izv. prof. dr. sc. Tomislavom Capuderom.  

 

 

Autor: Tomislav Antić
MIPRO 2021

Voditelj projekta IMAGINE, izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder sudjelovao je na 44. izdanju međunoradnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju, MIPRO 2021., održanom između 27.9. i 1.10.2021. godine. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder sudjelovao je u plenarnoj raspravi Novi ekosustavi za energetske mreže budućnosti, čiji su organizatori MIPRO i Končar elektroindustrija d.d. Zajedno s ostalim panelistima, profesor Capuder je ssudjelovao u raspravi o digitalizaciji u energetici i stvaranju novih operativnih platformi kojima je cilj modernizacija elektroenergetskog sustava te tranzicija prema energetskim mrežama budućnosti i novim poslovnim modelima s naprednom razinom standardizacije i zakonodavnim okvirom. U skolopu rasprave prezentirani su rezultati nekoliko projekata, među kojima su i rezultati ostvareni istraživanjem u sklopu projekta IMAGINE.

Autor: Tomislav Antić
Dobitnica Rektorove nagrade 2021. godine

Lucija Matulin, studentica na Zavodu za visoki napon i energetiku, dobitnica je Rektorove nagrade za rad pod naslovom "Razvoj i implementacija simulatora SCADA sustava laboratorijske mikromreže" u kategoriji individualnih znanstvenih i umjetničkih radova. Lucija je osmislila arhitekturu i implementirala simulacijski alat za oponašanje rada SCADA sustava u laboratorijskoj mreži SGLab. Ovaj alat je uvelike olakšao rad s laboratorijskom mikromrežom u Covid uvjetima, a ima i veliki potencijal nadogradnje u kontekstu realnije simulacije stvarnih uvjeta u mreži, dodavanja novih električnih parametara te korištenja izvan laboratorijskog okruženja. Istraživanje i razvoj izvedeni su kao dio aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost projekta IMAGINE pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tomislava Capudera i komentorstvom Alena Hrge, mag. ing. Čestitamo Luciji na osvojenoj nagradi!

Autor: Tomislav Antić
SpliTech 2021

Voditelj projekta IMAGINE, izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder, zajedno s članom tima izv. prof. dr. sc. Hrvojem Pandžićem sudjelovao je na šestom izdanju međunarodne konferencije SpliTech 2021. Tijekom konferencije članovi našeg tima sudjelovali su kao panelisti projekata PANTERA i SUPERRA pod vodstvom European Energy Research Alliance. Razgovarali su o prisutnosti hrvatskih istraživačkih institucija u projektima iz programa EU te na koji način bi trebalo to sudjelovanje povećati i osnažiti hrvatske institucije kako bi bile prisutnije kao koordinator i partner u projektima nadolazećeg programa Obzor Europa.

Autor: Tomislav Antić
21st International Conference on...

Članica tima Mirna Gržanić sudjelovala je na konferenciji 21st International Conference on Environment and Electrical Engineering koja se održala u Bariju, u Italiji, između 7. i 10. rujna 2021. godine. Mirna je prezentirala članak pod nazivom A review of practical aspects of existing TSO-DSO coordination mechanisms in Europe and proposal of an innovative hybrid model in ATTEST project. U izradi i pisanju članka sudjelovali su i voditelj projekta Tomislav Capuder te član tima iz HEP ODS d.o.o. Martin Bolfek.

 

Autor: Tomislav Antić
2021 International Conference on...

Matija Kostelac je sudjelovao na međunarodnoj konferenciji 4th International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) koja se održala u virtualnom obliku i traja je od 6. do 8. rujna 2021. godine. Matija je prezentirao članak Optimal Cooperative Scheduling of Multi-Energy Microgrids Under Uncertainty, koji je napisao zajedno s voditeljem projekta Tomislavom Capuderom.

Autor: Tomislav Antić

03.03.2021. godine članovi tima Tomislav Antić i Matija Kostelac pristupili su kvalifikacijskom doktorskom ispitu s radovima Impact of End-Users on Financial, Environmental and Technical Aspects in Low-Carbon Technology-Rich Low Voltage Networks te Multi-Energy Industrial Prosumer as a Flexibility Service Provider. Oba pristupnika su uspješno pololožila kvalifikacijske ispite. Čestitamo!

Autor: Tomislav Antić

Članovi tima Mirna Gržanić i Tomislav Capuder objavili su rad Coordinated scheduling of renewable energy balancing group u časopisu International Journal of Electrical Power & Energy Systems (IF: 3.588) i rad Electricity cost-sharing in energy communities under dynamic pricing and uncertainty u časopisu IEEE Access (IF: 3.745).

Autor: Tomislav Antić
Objava rada u časopisu Energies

Članovi tima Tomislav Antić i Tomislav Capuder te suradnik na projektu Martin Bolfek objavili su rad pod naslovom A Comprehensive Analysis of the Voltage Unbalance Factor in PV and EV Rich Non-Synthetic Low Voltage Distribution Networks u časopisu Energies, izdanje Smart Photovlotaic Energy Systems for a Sustainable Future  (Vol. 14, Iss. 1)

Autor: Tomislav Antić
3rd International Conference on Smart...

Matija Kostelac, Ivan Pavić i Tomislav Capuder sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji 3rd International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) od 7. do 9. rujna 2020 u Istabulu. Na konferenciji su prezentirali svoja 2 rada pod nazivima: "Mathematical model of flexible multi-energy industrial prosumer under uncertainty" i "Multi-energy Microgrid Ability to ProvideFlexibility Services to the System Operator andSecurity of Supply to End-users".

Autor: Matija Kostelac
Smart Grid Congress u Osijeku

Od 06. do 08. prosinca 2019. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek održan je prvi Smart Grid Congress u organizaciji studenskog ogranka IEEE Osijek Odjela za elektroenergetiku na kojem je sudjelovalo 70-ak studenata iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Temu kongresa nije bilo teško odrediti jer živimo u vremenu i okruženju koje teži epitetu ‘pametan’, okruženi smo pametnim telefonima i televizorima, automobili postaju sve pametniji i u bliskoj budućnosti će se sami moći i parkirati, a i mnogi svjetski gradovi teže postati ‘smart city’.

Ispred FER-a predavanje na temu Inovacije i istraživanja naprednih energetskih sustava održao je doc.dr.sc. Tomislav Capuder. Predstavio je i istaknuo uspješne projekte s naglaskom na projekte “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”, te projekt „Inovativni modeli i laboratorijski testirana rješenja za sljedeću generaciju distribucijskih mreža (IMAGINE)“ u kojem se, u suradnji s HEP ODS d.o.o., razvija inovativno cjelovito rješenje kojim se ističe važnost krajnjeg korisnika i njegova fleksibilnost na distribucijskoj razini prilikom pogona elektroenergetskog sustava.

Autor: Tomislav Antić
Održan Dan doktoranada na FER-u s...

U sklopu Dana doktoranada, Fakultet elektrotehnike i računarstva ugostio je doktorande sa Sveučilišta Tsinghua (Peking, Kina) od 6. do 11. prosinca 2019. godine. Doktorandi sa Zavoda za visoki napon i energetiku zajedno sa doktorandima sa Sveučilišta Tsinghua u Pekingu 9. prosinca 2019. održali su prezentacije o svojim istraživačkim projektima i postignućima, među kojima je bio projekt IMAGINE. Istraživačka postignuća na IMAGINE projektu predstavili su mag. ing. Tomislav Antić i mag. ing. Matija Kostelac.

Autor: Tomislav Antić
iSPEC 2019 IEEE Sustainable Power...

Doktorandi Tomislav Antić, Mirna Gržanić i Alen Hrga sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji iSPEC 2019 IEEE Sustainable Power & Energy Conference, Grid Modernization for Energy Revolution od 21. do 23. studenog 2019. u Pekingu.

Autor: Tomislav Antić

U sklopu Dana doktoranada Tsinghua (Peking, Kina)  ugostio je doktorande sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Doktorandi sa Zavoda za visoki napon i energetiku zajedno sa doktorandima sa Sveučilišta Tsinghua u Pekingu 20. studenog 2019. održali su prezentacije o svojim istraživačkim projektima i postignućima, među kojima je bio projekt IMAGINE. Istraživačka postignuća na IMAGINE projektu predstavili su mag. ing. Mirna Gržanić i mag. ing. Alen Hrga.

Autor: Tomislav Antić
Objava rada u časopisu Energies

Doktorandica Mirna Gržanić objavila je rad pod naslovom Distribution Network Model Platform: A First Case Study u časopisu Energies (Vol. 12, Iss. 21)

Autor: Tomislav Antić